• Ataköy 7-8-9-10 Kısım, Nef Ataköy 22-2 B Blok Kat 7.No.151, Bakırköy, İstanbul
  • Pzt - Cmt: 09:00 – 18:00
  • +90 544 972 20 80
Ortak Transit Rejimi ve NCTS

Ortak Transit Rejimi ve amacı nedir?

Ortak Transit Rejimi ve amacı nedir?

Cevap: Ortak Transit Rejimi; AB üye devletleri, EFTA ülkeleri (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre), Türkiye (1 Aralık 2012’den beri), Kuzey Makedonya Cumhuriyeti (1Temmuz 2015’ten beri), Sırbistan (1 Şubat 2016’dan beri), Birleşik Krallık (1 Ocak 2021’den beri) ve Ukrayna (1 Ekim 2022’den beri) arasında eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınarak taşındığı 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesine dayanan bir rejimdir.
 
Ortak Transit Rejiminin amacı Sözleşmeye taraf bir ülkede açılan transit beyannamesinin, verilen teminatın ve tanınan basitleştirmelerin bir diğer taraf ülkede de geçerli olması ve bu ülkeye girişte ayrıca bir transit beyanında bulunulmasına gerek kalmadan ortak transit işleminin kesintisiz bir şekilde tamamlanmasıdır.
 
Ortak Transit Rejimi transit eşyasının işlemlerinin hızlandırılmasını ve basitleştirilmesi sağlayan, dolayısıyla ticaret erbabının zaman kaybetmesini önleyerek maliyetlerinin düşmesini amaçlayan bir sistemdir.

Avantajlar:

- Elektronik ortamda izlenen transit işlemleri ile zaman, taşıma ve bürokrasi maliyetlerinde tasarruf sağlanarak taşımacılar için maliyet ve rekabet avantajı getirmesi,
- Belirli koşulların sağlanması halinde transit basitleştirmelerinden yararlanılması,
-Taraf ülkelerden geçiş kolaylığı,
-Kapsamlı teminat kullanılması halinde, teminatların hızlı bir şekilde düşümünün sağlanması
-Ülkemize giriş yapılmadan önce araç ve eşyaya ilişkin bilgilerin gümrük idaresince görülerek gerekli risk analizleri ve kontrollerin daha etkin bir şekilde yapılması.

Ortak Transit Sözleşmesine göre ortak transit rejimi için kullanılan basitleştirmeler:

a) Kapsamlı teminat kullanımı veya teminattan vazgeçme,
b) Özel tipte mühür kullanımı,
c) İzinli gönderici statüsü,
ç) İzinli alıcı statüsü,
d) Havayolu ile taşınan eşya için kâğıt usul ortak transit rejiminin kullanımı,
e) Demiryolu ile taşınan eşya için kâğıt usul ortak transit rejiminin kullanımı,
f) Havayolu taşımacılığında transit beyanı olarak bir elektronik taşıma belgsine dayalı ortak transit rejiminin kullanımı,
g) Eşyayı ortak transit rejimine tabi tutmak için veri gereksinimi azaltılmış bir gümrük beyanının kullanımı,
          1) Demiryolu ile eşya taşınması
          2) Elektronik taşıma belgesinin bir transit beyanı olarak kullanılmadığında havayoluyla eşya taşınması,